A 2017-ben meghirdetett EFOP 3.2.3-17 és VEKOP.7.3.3–17 kódszámú „Digitális környezet a köznevelésben” című pályázat támogatásával a Magyar Digitális Oktatásért Egyesület 2018 első félévében (júnus 30-ig) 18 GEOMATECH képzést tartott a résztvevő 164 pedagógusnak. Ezen képzések célja a GEOMATECH egységes digitális pedagógiai módszer és tananyagredszert megismertesse pedagógusokkal. Valamint hogy a résztvevő kollégák a diákok tanulási igényeihez illeszkedően képessé váljanak a GeoGebra szoftvert, és digitális tananyagokat a anórán önállóan használni. A GEOMATECH segítségével közoktatásban résztvevő diákok jobban megszerethetik a matematikát és a természettudományos tárgyakat, motiváltabbak lesznek e tárgyak tanulása során, és a tapasztalatok alapján nagyobb arányban tanulnak tovább matematikai, természettudományos, műszaki és informatikai területeken.

A képzéseinket gyakorló pedagógus oktató kollégáink az ország 35 intézményében (Sopron, Jászkisér, Csorna, Hódmezővásárhely, Kapuvár, Hatvan, Devecser, Pápa, Veszprém, Hajdúsámson, Debrecen, Császár, Nagykanizsa, Kisbér, Tatabánya, Nyíregyháza településeken) tartották. A GEOMATECH rendszer képzései korcsoport és a tantárgy szerint 5 különböző csoportokra tanulhatók – ahogy a képzések menüből elérhető részletes leírás mutatja – alsó tagozat (Velünk játék a tanulás), felső tagozatos matematika (Élményszerű matematika), felső tagozatos természettudomány (Élményszerű természettudomány), középiskolai matematika (Látható matematika) és középiskolai természettudomány (Látható természettudomány).

A március elejétől június végéig terjedő időszakban tartott továbbképzéseken a résztvevők minden alkalommal kitöltötték az elégedettség mérő kérdőíveket, melyek részletes eredményei képzésenként itt tekinthetők meg: GEOMATECH elégedettség mérés képzésenkénti kérdőívei.

Az elégedettség mérő kérdőívek 2018 első félévi adatainak fontosabb eredményeit az alábbiakban foglaljuk össze:

GEOMATECH képzések elégedettségi mutatói

A résztvevő pedagógusok az iskolában megszokott 1-5-ig tartó skálán értékelhették különböző szempontok szerint az adott képzést.

A tanfolyam tartalma

Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk?

A pedagógusok 63%-ának teljesen újszerű volt a képzés, míg 33%-uk tartotta újszerűnek. és a 166 főből mindössze mindössze 6 fő nem szerzett megfelelő mennyiségű új információt azért, mert előzetesen már ismerte és használta a GEOMATECH rendszert.

Megítélése szerint, mennyire tudja a munkájában, a gyakorlatban hasznosítani a továbbképzésen tanultakat?

A tanárok 88%-a úgy ítélte meg, hogy jól vagy kifejezetten nagyon jól tudja majd hasznosítani a tanórákon a képzéseken tanultakat. Akik 1-3-ig értékelték a gyakorlati hasznosságot legtöbbször az iskolák felszereltségének hiányosságait említették problémaként.

Van-e olyan terület, amelyről már gyakorló pedagógusként elég ismerettel rendelkezik, ezért nem fontos a képzésen?

A képzésen résztvevő 164 főből 154 pedagógus, azaz a résztvevők 94%-a állította, hogy olyan tudást kapott, amivel előzetesen egyáltalán nem rendelkezett, és teljes mértékben elégedett volt a képzésen átadott tudással. Mindössze csak 12 fő mondta azt, hogy elhagyna bizonyos részeket a tanfolyamból.

Másik kérdésre válaszolva 19% mondta azt, hogy lett volna még olyan terület, melyről szívesen szerzett volna új ismereteket.

A követelmények

Teljesíthetőek voltak-e a továbbképzésen támasztott követelmények?

A résztvevők 96%-ának könnyen teljesíthetők voltak a képzési követelmények, azaz hiába volt 63%-uknak teljesen újszerű ismeretet adó a képzés, oktató kollégáinktól eredményesen és élvezetesen volt elsajátítható az átadott tudás

Oktató munkája, szaktudása

Értékelje az oktató szaktudását és segítőkészségét!

A pedagógusok 94%-a szerint teljes mértékben elégedettek volt az oktatók szaktudásával. És hasonlóan kiemelkedőre értékelte a résztvevők 98%-a az oktatók segítőkészségét.

Oktatók szaktudása
Oktatók segítőkészsége

Értékelje az oktatás érthetőségét, követhetőségét!

A 166 résztvevő közül 163-an kifejezetten jónak értékelte az oktató által alkalmazott oktatási módszereket, aminek eredményeként a nagy mennyiségű kifejezetten új tudás ellenére az oktatás a résztvevők 86%-a szerint teljes mértékben, 12%-a szerint jól érthető és követhető volt.

Ajánlaná-e kollégáinak a továbbképzést?

A résztvevők 96%-a kollégáinak is ajánlaná az MDOE által tartott GEOMATECH képzéseket!

GEOMATECH elégedettség mérés - részletes adatok