GEOMATECH@Élményszerű matematika

A továbbképzés célja:

A továbbképzés célja, hogy az általános iskola felső tagozatán tanító pedagógusokat megismertesse a GEOMATECH projekt keretében létrehozott, a GeoGebra szoftver segítségével támogatott, digitális tananyagegységekkel, a GEOMATECH portálban és online feladatgyűjteményben rejlő, az órai munkájukat és az otthoni felkészülésüket hatékonyan támogató, korszerű lehetőséggel.
Továbbá, hogy annak sikeres elvégzésével a résztvevő képes legyen saját tanítási stílusához és a diákok tanulási igényeihez illeszkedően a GeoGebra szoftvert önállóan használni; a GEOMATECH projekt keretében létrehozott digitális tartalmakat alkalmazni, saját képzési gyakorlatába illeszteni, azokat személyre szabni és új interaktív tartalmakat létrehozni; az átadott módszertanok segítségével a tanulók motivációját erősíteni és fenntartani, valamint a tanulók matematikához és a kapcsolódó tudományokhoz való pozitív hozzáállását erősíteni.

A program tartalmának rövid ismertetése:

A GEOMATECH matematikai és természettudományos feladattár és képzés támogatási portál olyan korszerű, digitális, az új NAT-hoz illeszkedő rendszer, amely

  • lehetővé teszi tantárgyak hatékony oktatását, növeli az órák élményszerűségét, közel hozza és megszeretteti azok tanulását;
  • sikerélményt ad a diákok számára a bonyolultabbnak tűnő feladatok értelmezésében és megoldásában, javítja a diákok tantárgyak iránti tanulási motivációját és segíti az önálló otthoni tanulást.

A rendszer alapja a GeoGebra, a világ egyik legismertebb matematikai-természettudományos szabadon hozzáférhető szoftvere, a mögötte levő 190 országot felölelő önkéntes szakmai hálózat által folyamatosan fejlesztett pedagógiai és oktatástechnológiai módszertan. A magyar feladatok és a kapcsolódó javasolt módszertan a külön erre a célra továbbfejlesztett GEOMATECH portálon keresztül érhetők el szabadon a hazai pedagógusok és tanulók számára.

Jelen képzés az alábbi főbb tananyagrészekből áll:

  1. a GeoGebra szoftver és a GEOMATECH portál megismerése és alkalmazása;
  2. GeoGebra és GEOMATECH portálnak az általános iskola felső tagozatának matematika oktatásába történő alkalmazási lehetőségeinek megismerése és gyakorlatba ültetése;
  3. az adott korcsoport tanulási szokásaihoz illeszkedő kooperatív, kollaboratív és csoportmunkán alapuló élményközpontú oktatási módszertanok, és GeoGebrán keresztüli alkalmazási lehetőségei ismertetése;
  4. digitális tanegységek beillesztésnek megismerése a saját tanórai keretek és számonkérési formák (házi, gyakorló és szorgalmi feladatok) közé;
  5. a rendszer önálló alkalmazása szimulált tanórai környezetben.

A képzés során bemutatásra kerülő és megoldandó feladatok mindegyike a felső tagozatos matematika oktatáshoz kötődő tananyagokhoz kapcsolódik, annak egy-egy elemét dolgozza fel.
A gyakorlat központú képzés jellemző munkaformái: interaktív csoportmunka, egyéni és közös feladatmegoldás, csoportos és virtuális tapasztalat és tudásmegosztás. A képzés folyamatos számítógép alkalmazást igényel.
Képzés közben az oktató több alkalommal szóban értékeli az elkészült feladatokat, illetve képzés félidejében tesztet kell kitölteni a résztvevőknek, melyet a következő alkalomra javít ki. A teszt eredménye megfelelt, amennyiben az eléri a 70%ot. Amennyiben a teszt eredménye nem éri el a 70%ot, annak megismétlésére 2 alkalommal van lehetőség.
A képzés gyakorlati vizsgával zárul, melynek során egy óravázlatot kell önállóan elkészíteni, melyben alkalmazásra kerülnek az elsajátított ismeretek. A vizsga értékekésének alapja, hogy a vizsgázó milyen mértékben képes alkalmazni a képzés során megtanult módszertani és technikai ismereteket, valamint a rendszer adta élményszerű oktatási lehetőségeket.
A tanúsítvány kiadásának feltétele a képzés legalább 80%-ában való részvétel, eredményes képzés közbeni teszt, valamint a sikeresen teljesített vizsga.

Képzések során indítható csoport létszáma: A képzések 5-17 fős csoportokban indulnak nyílt és/vagy egy adott iskolára specializált formában.

Képzések indulása: a mindenkori igényeknek megfelelően, július 10. és augusztus 15 közötti időszakot kivéve az év bármely szakában.

A képzés alapára: 1.650.000 Ft/csoport