AZ EGYESÜLET MEGALAPÍTÁSÁNAK ELŐZMÉNYEI – GEOMATECH: MATEMATIKA ÉS A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK TANÍTÁSA A LEGKORSZERŰBB INTERAKTÍV MÓDSZERTANNAL

A GEOMATECH 2013 és 2015 között megvalósuló kiemelt TÁMOP 3.1.12-12/1 program. Célja, hogy megjelenjen a hazai matematika és természettudományos oktatásban a világon jelenleg legnépszerűbb interaktív oktatási platform (GeoGebra) eszközrendszere és erre építve olyan oktatási módszertan kerüljön kidolgozásra, melynek használatával a tanárok motivációja és tanítási kompetenciái javulnak és a kifejlesztésre kerülő új oktatási környezetben a diákok attitűdje és kompetenciái pozitívan változnak.

A GEOMATECH elért eredményei

Természettudományos tananyagrendszer és oktatási keretrendszer

A GeoGebra egy több, mint 30 millió felhasználóval rendelkező korszerű interaktív oktatási platform, mely egyedülállóan alkalmas matematikai és természettudományos összefüggések vizuális megjelenítésére és játékos elemzésére. A GeoGebra köré a világ mintegy 130 országára kiterjedő tudásközösség jött létre, melynek célja a technológiai újdonságok és a rájuk épülő legújabb oktatási módszertanok adaptálása a mindennapi oktatási gyakorlatba. A GEOMATECH projekt során a GeoGebra „jó gyakorlatait” adaptáltuk és továbbfejlesztettük annak érdekében, hogy alkalmassá tegyük a magyar közoktatás rendszerszintű fejlesztésére. A fejlesztés során előállt egy világszinten egyedülálló technológiai újdonságokat integráló, Interneten mindenki számára elérhető tananyagrendszer és módszertan a matematika és a természettudományos közoktatás számára. Matematikából a 12 évfolyam számára 1.200 tananyag-egység, természettudományokból, főként fizikából 600 tananyag-egység érhető el egy oktatás és közösségszervező webes rendszerben, amely alkalmat teremt az egyénre szabott oktatás és a modern közösségi hálózatok felhasználására az iskolai vagy iskolán kívüli oktatási tevékenységekhez.

A GEOMATECH – a bevont mintegy 950 iskolával és 2.507 pedagógussal – ma legjelentősebb oktatás módszertani pilot projekt a világon, mely a nemzetközi természettudományos oktatás legjelesebb képviselőinek a figyelmét Cambridge-től Jeruzsálemig, Svédországtól Kínáig a magyar iskolarendszerre irányítja.

Tanár továbbképzési program

A képzési program 6 különböző 60 órás akkreditált tanár továbbképzési modulból áll, ezek közül az egyik szocializáltságukban, tudásukban vagy kifejezőkészségükben eltérő, heterogén összetételű tanulócsoportokban oktató pedagógusok számára készült.

A tanár továbbképzési programban valamivel több, mint 2517 tanár 957 iskolából vett részt. A tananyagrendszer és módszertan megismerése után aktív, a GEOMATECH céljaival azonosulni kész tanári hálózat jött létre, mely akár bázisa lehet a matematika és természettudományok területén megvalósuló oktatási reformoknak is. Az iskolák kifejezetten szeretnének kiemelt partneriskolák lenni, és a tanárok meg tovább fejlődni, és tudásukat fejleszteni, megosztani.

Versenyek

A több, mint egy éven át tartó, az 1-12 évfolyam számára meghirdetett országos versenyeink a tananyagrendszerhez kapcsolódó érdekes és gyakorlatorientált feladatokkal a tanári közösség épüléséhez és a program népszerűsítéséhez jelentősen hozzájárult.

Kutatások

A kutatóink a tananyagrendszer, az alkalmazott szoftverek és a módszertan fejlesztéséhez és kialakításához gyűjtötték össze a hazai és nemzetközi jó gyakorlatokat, továbbá az teszttanítások keretén belül több, mint 2.000 diák bevonásával tesztelték a GEOMATECH oktatási platformot, amely tesztek eredményeit visszacsatolták a fejlesztésbe.

Visszajelzések

A projekt zárása után megkezdődtek az egyeztetések a GEOMATECH oktatási rendszerének külföldi adaptálására. Svédországban 2016. elején megkezdődik a programot népszerűsítő trénerek képzése, Nagy-Britanniában együttműködés alakult ki a Cambridge Centre for Innovation in Technological Education módszertani tanácsadó intézettel az oktatási módszertan továbbfejlesztésére.

Közvetlen igény mutatkozik a Beijing Normal University részéről a teljes rendszer átvételére, illetve a Centre for Educational Technology, Israel részéről az okostelefonos kísérletek használatára.

A kiképzett pedagógusok aktívan alkalmazza a GEOMATECH rendszert és havonta több mint 30.000 tananyag felhasználás és letöltés történik.