KÖZÖSEN A JÖVŐ HAZAI DIGITÁLIS OKTATÁSÁÉRT

STEM készségek, tudás és képzés fontossága Európában és hazánkban

A STEM, azaz a matematika, természettudományos, műszaki és informatikai (MTMI) készségekkel és tudással nem megfelelő szinten rendelkező munkaerő a gazdasági fejlődés egyik fő gátja lesz a jövőben Európa-szerte. Hazánkban is évek óta komoly problémát jelent a műszaki és informatikai területeken a megfelelően képzett munkaerő hiánya. Ezt sok gazdasági és társadalmi szervezet felismerte már a kontinensen, és határozott lépéseket is tesznek annak érdekében, hogy az oktatásban nagyobb hangsúlyt kaphassanak a természettudományos témák, illetve a tanulók és felsőoktatási hallgatók számára egyre vonzóbb legyen e tantárgyak tanulása és a mérnöki és természettudományos életpálya választása.

Ezen hivatások felé az orientációt az ehhez kapcsolódó tantárgyak megszerettetését már egész kisiskolás korban el kell kezdeni, hogy a gyerekek már a legfogékonyabb korban megszeressék a matematikát és a természettudományos tárgyakat, így később motiváltabbak és sikeresebbek legyenek e tárgyak tanulása során. Mindennapi tapasztalat az is, hogy a mai fiatalokhoz közel álló, digitális, interaktív eszközök használata mellett fontos javítani a diákok a matematika, természettudományos, műszaki és informatikai tantárgyakhoz fűződő viszonyát, vagyis el kell oszlatni az e területeket a mai napig is jellemző félelmeket, előítéleteket. Ezek együttesen segíthetik az e tantárgyakra épülő életpályák – mérnök, informatikus – vonzerejének növelését.

Kétségtelen, hogy ehhez alapvetően szükséges a döntéshozók, az oktatási intézmények, a pedagógusok és a szülők aktív elkötelezettsége is. A 2013 – 2015 között Magyarországon megvalósított GEOMATECH országos, kiemelt, közoktatás-fejlesztési projekt egyértelműen bizonyította, hogy lehetséges minden korosztály, így a legkisebbek számára is olyan játékosan és élményszerűen, digitális eszközök segítségével oktatni.

A fenti célokat és a GEOMATECH projekt eredményeinek a fenntartását és tovább fejlesztését tűzte ki maga elé a Magyar Digitális Oktatásért Egyesület. A gyakorló pedagógusok, iskolaigazgatók, oktatáskutatók, szülők és a versenyszféra munkáltatói oldalát képviselő elkötelezett alapítók hosszú távú céljukként tűzték ki, hogy szoros együttműködésük eredményeképpen, a jövőben, hazánkban a legújabb digitális oktatási technológiákat minél szélesebb körben használják az oktatás valamennyi szintjén.

Küldetésünket a következő területeken folytatott tevékenységén keresztül kívánjuk elérni:
  • Az oktatásban alkalmazható korszerű eszközök bemutatásával és módszertani tanácsadással ösztönözzük a közoktatási intézményeket a modem technológiákra épülő, játékos, interaktív oktatási tartalmak használatára, melyek alkalmasak a diákok MTMI tantárgyakhoz fűződő pozitív viszonyának kialakítása és az oktatás hatékonyságának növelésére;
  • Különböző MTMI foglalkozások és lehetséges életpályák népszerűsítésével, pozitív példákon keresztül motiváljuk a fiatalokat ezen foglalkozások választására;
  • Tanítási időn kívüli MTMI programok szervezésével közreműködünk a technológiai fejlődés legfrissebb vívmányainak bemutatásában, szemléltetve például kísérleteken, fizikailag létező installációkon keresztül, hogy a legmodernebb technológiák fejlesztésében való részvétel bárki számára elérhető;
  • Szoros szakmai kapcsolatot építünk ki és tartunk fent mindazokkal az állami, társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, amelyek elősegítik célkitűzései megvalósulását, részt vállalnak az Egyesület működési feltételeinek biztosításában és fejlesztésében, ennek keretében az Egyesület részt vesz a MTMI oktatás fejlesztését célzó országos közoktatási programok előkészítésében és megvalósításában;
  • Fenntartjuk és fejlesztjük a GEOMATECH digitális oktatási rendszert (tananyag.geomatech.hu);
  • Együttműködő hálózatot alakítunk ki a korszerű MTMI oktatás iránt elkötelezett iskolákból és pedagógusokból;
  • Népszerűsítjük az MTMI oktatását segítő és tanulását inspiráló modern technológiákat és módszertanokat, amelyhez olyan példaértékű személyeket és szervezeteket kutatunk fel, akik érdekeltek a tevékenységük és az általuk alkalmazott technológiák közoktatásban tanuló diákok felé történő népszerűsítésében;
  • Együttműködéseket kezdeményezünk és szervezünk a közoktatás javára az MTMI oktatás megújításában érintett szervezetek között (közoktatási intézmények, egyetemek, Magyar Tudományos Akadémia, szakmai és gazdasági szervezetek, stb.);
  • Kutatásokat végzünk annak érdekében, hogy hatékony MTMI oktatást támogató technológiákat és módszertanokat találjunk, valamint mérjük ezek közoktatásba való integrálhatóságát és oktatási hatékonyságát, az elért eredményeket közreadjuk és ajánlásokat adunk az MTMI oktatás javítása érdekében a közoktatás számára.
  • Oktatási és tanácsadási tevékenységgel segítjük a közoktatási intézményeket és a tanárokat a digitális oktatási módszertanok hétköznapi tanításba való integrálására és a tehetséges gyerekek mentorálására.

Az Egyesület az oktatás valamennyi szereplőjét (tanuló, pedagógus, szülő és intézmény) be kívánja vonni céljai elérésébe.

• 1153 tanár 417 iskolából, 201 településről csatlakozott hozzánk, több mint 120.000 diákot érnek el

• 58 digitális oktatási szakértő és kutató

• 71 intézmény

Alapszabály Adatkezelési szabályzat