2014 januárjában egyedülálló oktatásfejlesztési projekt indult útjára a BKF Kommunikációs Alapítvány, a Budapesti Metropolitan Egyetem, valamint a GeoGebra Nonprofit Kft. kezdeményezésében. Az Új Széchenyi Terv TÁMOP Programja keretében  3.1.12-12/1-2013-0001 számmal  megvalósuló, GEOMATECH névre hallgató kezdeményezés célja, hogy a közoktatásban résztvevő diákok megszeressék a matematikát és a természettudományos tárgyakat, motiváltabbak legyenek e tárgyak tanulása során, és nagyobb arányban tanuljanak tovább matematikai, természettudományos, műszaki és informatikai területeken.

A GEOMATECH projekt keretében, a matematika és természettudományos tárgyak oktatására létrehozott, az oktatás hatékonyságát javító, az órák játékosságát és élményszerűségét növelő digitális tananyagegységek aktívan hozzájárulhatnak majd ahhoz, hogy a hazai diákok a jövőben nemzetközi összehasonlításban is javuló teszteredményeket mutassanak fel az érintett területeken. A GEOMATECH projekt a tananyagok oktatásban való alkalmazására több ezer általános- és középiskolai pedagógust tervez kiképezni, továbbá az elkészült oktatási anyagokhoz ingyenes online hozzáférést biztosít valamennyi érdeklődő számára.

A programban dolgozó hazai és nemzetközi szakemberek a korszerű, nemzetközi kutatási módszertanokon alapuló, de a Nemzeti alaptanterv elvárásainak megfelelő digitális tananyagokat a világ egyik legismertebb matematikai-természettudományos szoftvere, a GeoGebra segítségével jelenítik meg. A GeoGebra a világ egyik legismertebb és legnépszerűbb, Magyarországon is számos intézményben sikerrel alkalmazott oktató szoftvere éppen az elvont matematikai és természettudományos feladatok láthatóvá tétele révén nyújt segítséget.  Emellett nemcsak egy világszerte népszerű, Magyarországon is számos intézményben sikerrel alkalmazott szoftver, de egy, a pedagógusok ezreit világszerte tömörítő nemzetközi közösség is. (további információ: www.geogebra.org).

Ennek a nemzetközi közösségnek az erejére és szakértelmére is támaszkodnak a projekt megvalósításában közreműködő szakemberek, hiszen többek között a Cambridge-i Egyetem és a linzi Nemzetközi GeoGebra Intézet is együttműködik a projekt módszertani megalapozásában, a jó gyakorlatok megosztásában és az eredmények terjesztésében.

Támogatók

A projekt tanácsadói:

 • Csépe Valéria professzor asszony, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárhelyettese
 • Kertész János professzor, akadémikus, egyetemi tanár

A projekt módszertani vezetői:

 • Papp Katalin, címzetes egyetemi tanár, SZTE
 • Kosztolányi József, az SZTE Bolyai Intézetének módszertani vezetője, a Bolyai János Matematikai Társulat Oktatási Szakosztályának elnöke
 • Vancsó Ödön, ELTE TTK Matematikatanítási és Módszertani Központ oktató-kutatója

A projekt módszertani szakértői, többek között:

 • Kovácsné Nagy Emese, egyetemi docens (Miskolci Egyetem), intézményvezető (Hejőkeresztúr), a Komplex Instrukciós Program szakmai vezetője
 • Härtlein Károly, a BME Fizika Demonstrátori Laboratóriumának vezetője, a fizikanépszerűsítés egyik apostola

Hazai és nemzetközi háttér

A programban dolgozó hazai és nemzetközi szakemberek a digitális tananyagokat a világ egyik legismertebb matematikai-természettudományos szoftvere, a GeoGebra segítségével jelenítik meg. A GeoGebra nemcsak egy szoftver, amely az elvont matematikai és természettudományos feladatok láthatóvá tétele révén nyújt segítséget, hanem a pedagógusok ezreit világszerte tömörítő nemzetközi közösség is. Ennek a közösségnek az erejére és szakértelmére is támaszkodnak a GEOMATECH projekt megvalósításában közreműködő szakemberek, hiszen többek között a Cambridge-i Egyetem és a linzi Nemzetközi GeoGebra Intézet is együttműködik a projekt módszertani megalapozásában, a jó gyakorlatok megosztásában és az eredmények terjesztésében.

Együttműködő partnerek

A GEOMATECH Projekt részét képező, 60 kreditet adó akkreditált pedagógusképzés megvalósítására kiírt közbeszerzési eljárás 2014. augusztus 6-án véglegesen lezárult.
Az eljárás eredményeként a Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft. és a 3L Tudásmenedzsment Kft. konzorciuma került ki nyertesen. A nyertes konzorcium feladata a pedagógusképzés teljes megszervezése, feltételeinek biztosítása, a résztvevők regisztrálása, képzés teljes körű lebonyolítása és dokumentálása.

Az alábbiakban röviden bemutatkoznak a konzorcium tagjai:

3 L Tudásmenedzsment Szolgáltató Kft.

A 3L Tudásmenedzsment Kft. Felnőttképzési Akkreditációs Testület által akkreditált felnőttképzési szolgáltató szervezet, mely 2007-ben alakult.
Komplex szolgáltatási körével (felnőttképzés, szervezetfejlesztés, projektmenedzsment, pályázatírás, monitoring, disszemináció, tanácsadás) áll ügyfelei és parterei rendelkezésére. A szervezet célja egyrészt, hogy ügyfeleiket segítsék a pályázati rendszerekben való eligazodásban, valamint lehetőségeik feltérképezésében. Másrészt, hogy a továbbképzéseiken résztvevők igényeiknek megfelelő, valamint a munkaerőpiac igényeihez illeszkedő tudást biztosítsanak, és kompetenciáikat fejlesszék.
A 3L Tudásmenedzsment Szolgáltató Kft. munkatársai hiszik, hogy képzéseik és szolgáltatásaik segítséget nyújtanak Önnek munkatársai hozzáértésének fejlesztésében, cége versenyképességének megőrzésében, és növelésében.

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft.

A KIT Kft. 1991-ben alakult, akkreditált felnőttképző intézmény, a Felnőttképzési Vállalkozások Szövetségének Minősített Tagja. Többek közt államilag elismert szakképző tanfolyamok, akkreditált képzések, szakmai továbbképzések és nyelvi képzések szervezésével foglalkozó intézmény. A KIT Országos Szakképzési Hálózat – jogelődjeivel együtt – több mint 40 év tapasztalatával, az egész ország területére kiterjedő megyei képviseleti hálózatával, államilag elismert szakképesítést nyújtó, valamint céltanfolyami kínálatával, közreműködik a munkaerő-piaci képzési és átképzési igények kielégítésében. A képző és vizsgáztatói tevékenység mellett a KIT Kft. saját könyvkiadót működtet, mely a szakmai kompetenciák szem előtt tartásával, valamint az európai uniós követelményeknek megfelelően fejleszti ki szakkönyveit.

A GEOMATECH szakemberei hazai és nemzetközi szervezetekkel is együttműködnek a Projekt sikeres megvalósításának érdekében,  a következőkben ezen szervezetek bemutatását olvashatják:

GeoGebra

A GeoGebra a világ legjelentősebb, ingyenes, az Interneten szabadon hozzáférhető, több platformon futó dinamikus matematikai szoftvere, amely a matematika és társtudományaik oktatását hivatott segíteni minden korosztály számara az általános iskolaitól az egyetemi szintig. A szoftver számos jelentős díjat nyert Európában és az USA-ban is, többek között az európai és amerikai legjobb oktató szoftver díját és a The Tech Award díjakat.
A GEOMATECH projektben dolgozó hazai és nemzetközi szakemberek a Nemzeti alaptanterv elvárásainak is megfelelő digitális tananyagokat a GeoGebra segítségével jelenítik meg. Azonban GeoGebra nemcsak egy szoftver, amely az elvont matematikai és természettudományos feladatok láthatóvá tétele révén nyújt segítséget, hanem a pedagógusok ezreit világszerte tömörítő nemzetközi közösség is. Ennek a közösségnek az erejére és szakértelmére is támaszkodnak munkatársaink a GEOMATECH projekt megvalósításában, hiszen a linzi Nemzetközi GeoGebra Intézet is együttműködik a projekt módszertani megalapozásában, a jó gyakorlatok megosztásában és az eredmények terjesztésében.

Komplex Instrukciós Program
A Komplex Instrukciós Program olyan tanítási módszer, mely lehetővé teszi a tanárok számára a magas szintű csoportmunka szervezését olyan osztályokban, ahol a tanulók közötti tudásbeli különbség és kifejezőkészség tág határok között mozog. A Program a következők miatt alkalmas a heterogén tanulói csoport nevelésére:
• Az osztályon belüli státuszbeli problémák már az iskola kezdő szakaszában felismerhetőkké és kezelhetőkké válnak.
• A csoportfoglalkozások alatt a heterogén összetételű osztályokban a speciális instrukciós eljárás alkalmazásán keresztül lehetőség nyílik a tanulóknak az együttműködési normákra történő felkészítésére.
• Sokféle, eltérő képességet megmozgató tananyag alkalmazásával a felszín alatt megbúvó képességek kibontakoztatása.

CCITE

A CCITE (Cambridge Centre for Innovation in Technological Education)  egy olyan kezdeményezés, amely az Egyesült Királyság vezető gondolkodóit gyűjti össze az üzleti, vállalkozói, illetve akadémiai körökből azért, hogy a természettudományos, matematikai, informatikai és műszaki területeken folyó oktatás megreformálásához hozzájáruljanak. A Budapesti Metropolitan Egyetem valamint a CCITE  között létrejött nemzetközi együttműködési megállapodás keretében Dr. Tony Houghton, a szervezet oktatásfejlesztési igazgatója támogatja szakértelmével GEOMATECH projektet.

Erre a BKF és a GEOMATECH Projekt az alábbi személyeket jelölte ki:
Adrian Oldknow GeoMatech Visiting Professor in STEM Education
Tony Houghton GeoMatech Visiting Professor in STEM Education

ÉlményMűhely

Az ÉlményMűhely – Nemzetközi Mozgalom az Élményközpontú Matematika-oktatásért 2008-ban indult útjára a magyarországi Ars GEometrica művészet- és tudományközi találkozók nemzetközi elismertségnek örvendő tudósai, művészei és pedagógusai összefogásával. Céljuk megmutatni, hogy a matematika több is lehet mint szigorú tudomány. A matematika számukra a közös élmények, felismerések forrása, az örömteli alkotás eszköze. A tehetségpedagógia, valamint a matematikai és a művészeti oktatás jó gyakorlatainak a népszerűsítése terén kialakított koncepcióinkat arra az elgondolásra alapozzák, hogy a jövő felnőttjeinek új típusú készségekre, képességekre, tudásra lesz szükségük, amiknek a kifejlesztésére új típusú oktatási megközelítések alkalmazására is szükség van.

Munkatársak

A GEOMATECH projekt digitális tananyagainak kidolgozásában az alábbi munkatársak működtek közre:

Projektvezető: Mészáros László
Szakmai vezető: dr. Juhos István Projektmenedzser: Szillassy-Sebestyén Krisztina
Matematikai szakmai projektmenedzser
helyettes
:
Koren Balázs
Természettudományos szakmai projektmenedzser
helyettes
:
dr. Papp Györgyné
Képzési csoport vezető:
Szittné Csányi Krisztina

Kutatócsoport vezető:
dr. Lavicza Zsolt

Tananyag-fejlesztési csoportvezető:
dr. Papp-Varga Zsuzsanna

Szoftverfejlesztési csoportvezető:
Ancsin Gábor

Tanácsadók:

 • prof. Csépe Valéria
 • prof. Kertész János
Szerkesztők:

 • dr. Marosvári Péter Antal
 • dr. Molnár Miklós János
 • Pogány Éva
 • Somogyi Ágota
 • Szakács Péter
 • Trauer János
Módszertani vezetők: Vezető tananyagfejlesztők:
 • dr. Kosztolányi József
 • dr. Vancsó Ödön
 • Budai László
 • dr. Talata István
Módszertani szakértők: Tananyagfejlesztő munkatársak:
 • Csapodi Csaba Gergely
 • Härtlein Károly
 • dr. Kopasz Katalin
 • Kovácsné dr. Nagy Emese
 • Molnár Milán
 • dr. Sós Katalin
 • dr. Szabadi László Endre
 • Szabóné dr. Szitányi Judit

Felelős szerkesztők:

 • Nagyné Szokol Ágnes
 • Muskovits István

Kutatók:

 • Kontai Tünde
 • Kosztra Gábor
 • Nyögéri Imre
 • Szabó Bálint
 • Szélpál Szilveszter

Visual designer:

 • Dobó Csaba
 • Lima Victor

Pedagógus-továbbképzések szakmai vezetője:

 • Kis Márta

Pedagógus-továbbképzések tartalomfejlesztője:

 • Kovács Tamás
 • Bakos Viktor
 • Bankó Melinda
 • Bán-Széll Előd
 • Bracsok Norbert
 • Bucz Lajosné
 • Budai László
 • Csányi Sándor
 • Dancs Gábor Ernő
 • Drávucz Katalin
 • Éder Ottó
 • Gulyás Erzsébet Katalin
 • dr. Joós Antal
 • Mátrahegyi Tímea
 • Miklós Ildikó
 • Molnár Tibor
 • Nagy Mihály Zsolt
 • Pintér Marianna Ilona
 • Radnai Ildikó
 • Simon Tibor
 • Simon Tibor
 • Szabó Beáta
 • Szalainé Orosdy Cecília Edit
 • Szatmári Boglárka Etelka
 • Szegváriné Radnai Ildikó
 • Székely Péter
 • Sztojcsevné Fekete Mária Anna
 • Talata István
 • Tari Judit Anna
 • Tarcsay Tamás István
 • dr. Tomolya Róbert
 • Tóth Károly
 • Udvari Zsolt
 • Valentné Albert Éva Mária
 • Varga László
 • Varga Zsolt
 • Vései Péter