Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont és a MDOE hosszú távú megállapodást kötött azzal a céllal, hogy a köznevelésben folyó MTMI oktatást megújítása érdekében együttműködjenek. Ennek során az MTA-TTK Neurokognitív Fejlődés Kutatócsoport a jövőben kiterjeszti a kutatási tevékenységét a MTMI tantárgyak (különös tekintettel a köznevelési intézményekben) innovatív oktatástechnológiákra épülő, játékos, interaktív tartalmakon és módszereken keresztül történő, életkori sajátosságokat figyelembe vevő oktatásának módszertani, oktatástechnológiai és tartalmi vizsgálatára.

Az együttműködés keretén belül az Egyesület kiemelten feladataként vállalja, hogy köznevelésben az MTMI tantárgyak népszerűsítését, a digitális oktatási technológiák széles körű használatának ösztönzését és a MTA-TTK kutatócsoportjának e témában folytatott kutatási eredmények minél szélesebb körű gyakorlatba ültetésének támogatását. Ennek során:

  • tovább fejleszti a közoktatási intézményekből és pedagógusokból álló országos együttműködő hálózatát;
  • az MTA-TTK ajánlásai alapján modern digitális technológiára épülő, játékos, interaktív oktatási tartalmak, valamint ehhez kapcsolódóan az alkalmazását segítő módszertani ajánlásokat és tanítási segédleteket dolgoz ki és ismertet meg a pedagógusokkal;
  • a digitális oktatástechnológiai fejlődés legfrissebb vívmányainak bemutatását segítő szakmai programok szervez,
  • képzési és tudásmenedzsment tevékenységét, valamint szakmai programjait az Akadémia által ajánlott digitális oktatási technológiák és módszertani ajánlások használatával kapcsolatos egyéni (pedagógus, tanuló, szülő) és szervezeti motiváció megteremtése irányába koncentrálja.

Az együttműködő felek az együttműködés kiemelt céljának a tanulók MTMI tantárgyak és életpályák iránti érdeklődésének a korai életszakaszban történő felkeltése és hosszútávon történő fenntartását tekintik.