Tisztelt Egyesületi Tag!

Ezennel meghívom a Magyar Digitális Oktatásért Egyesület közgyűlésére és az alábbiakban tájékoztatom a közgyűlés helyéről, időpontjáról, valamint a napirendi pontokról.

A közgyűlés helye:                   1135 Budapest, Lehel utca 61. 3 emelet 320 ajtószám

A közgyűlés időpontja:             2022. február 21. 11.00 óra.

A közgyűlésen az alábbi napirendi pontok kerülnek tárgyalásra­:

  1. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása. (elnök, jegyzőkönyvvezető, két jegyzőkönyv hitelesítő, szavazatszámláló bizottság 3 fő)
  2. Pandémia időszaka alatti beszámolási kötelezettséghez kapcsolódó gazdasági évek (2019-2020) tevékenységekhez kapcsolódó szakmai és pénzügyi beszámolók elfogadása
  3. Az egyesület székhelyének megváltoztatása, alapszabály módosítás.
  4. Az elnökség megszüntetése, ügyvezető választás, alapszabály módosítás
  5. Az alapszabály módosításainak elfogadása.
  6. Ügyvezető díjazásának elfogadása
  7. Egyebek

Az alapszabály rendelkezése szerint a közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok több mint fele, és egyben a rendes tagok több mint háromnegyede és egyben a Tudományos Bizottság elnöke is jelen van. Minden tagot egy szavazat illet. A Segítő tagok az alapszabályban meghatározottaknak megfelelően a Tudományos Bizottság elnökén keresztül (elektronikusan) gyakorolják szavazati jogukat. Ennek megfelelően a segítő tagok (pedagógusok, intézményvezetők, szakértők) személyesen nem vesznek részt a közgyűlésen!

Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

A taggyűlésen a tagok helyett csak közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján járhat el a meghatalmazott. Nem lehet meghatalmazott az ügyvezetés.

Megismételt közgyűlés: a közgyűlés határozatképtelensége esetén a következő közgyűlést 2022. március 01. 11.00.órára (eredeti időpont+8 nap) a 1135 Budapest, Lehel utca 61.  3. emelet – 320. ajtó szám alá hívom össze.

Tájékoztatom, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti, jelen meghívóban közölt napirenden szereplő ügyekben, a jelenlevők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes, azzal, hogy a rendes tagok háromnegyedének és a Tudományos Bizottság elnökének jelen kell lennie az alapszabályban foglaltaknak megfelelően.

Tájékoztatom, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:73. § (1) bekezdése szerint a tagok, illetve az egyesület szervei indokolással a közgyűlést összehívó elnökhelyettestől a napirend kiegészítését kérhetik a közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított öt napon belül.

Tájékoztatom a Tisztelt Tagokat, hogy a közgyűlés megkezdése előtt valamennyi megjelentnek regisztrálnia kell a jelenléti ív aláírásával!

Szombathely, 2022. január 30.

Racskó Zsolt és Szekeres József elnökhelyettes

Leave a Reply

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .